Hi

Hur ser biografernas framtid ut?

Biograferna har alltid spelat en viktig roll i samhället. De ger möjlighet till upplevelser som annars inte skulle vara möjliga, och de bidrar till att hålla kulturen i samhället vid liv. Men hur ser biografers framtid ut? Ja, under coronapandemin drabbades biografer tillsammans med andra kulturinstitutioner hårt av nedstängningarna, och i takt med att samhället öppnat upp igen har även intresset för biobesök ökat igen.

Med det sagt finns det andra trender i samhället som också sannolikt kommer påverkar biografernas framtid. En av dessa är digitaliseringen, som har inneburit att fler och fler väljer att se filmer online snarare än att gå till bio. Detta är ett stort hot mot biografernas existens, och många tror att det kommer att bli allt svårare för dem att överleva i framtiden. Så hur ser biografers framtid ut? Svaret är inte helt enkelt, men här nedanför kommer vi resonera kring några olika möjliga scenarion.

Scenario 1  –  biograferna försvinner helt och hållet

Det finns en stark risk för att biograferna kommer att försvinna helt och hållet under de kommande åren. Detta scenariot bygger på en fortsatt ökning av digitaliseringen och en allt större efterfrågan på att streama film online via tjänster såsom Netflix, HBO och Amazon Prime.

En faktor som detta kommer göra det svårt för biografer att locka till sig publik och många kommer därför troligtvis därför att lägga ner verksamheten. Detta kommer kanske inte drabba biografer i storstäder där utbudet av personer som vill gå på bio är större, men för biografer i mindre orter kommer detta scenariot att vara mycket troligt.

Scenario 2  –  biograferna överlever, men intresset blir mindre

Det finns en möjlighet för att biografer kommer att överleva trots den ökade digitaliseringen.

Ett sådant scenario bygger på tanken att det alltid kommer finnas ett intresse för att se filmer på bio, men att intresset kommer bli mindre än vad det är idag. För att få biografer i denna situation att överleva kommer de troligtvis behöva satsa på andra verksamheter för att locka till sig publik eller erbjuda övriga tjänster och produkter runtomkring själva bioupplevelsen.

Scenario 3  –  biograferna ökar i populäritet

Men det är också möjligt att biograferna kommer öka i populäritet under de kommande åren.

Enligt oss finns det inget som slår en bioupplevelse, och det finns alltid personer som vill uppleva film på bio. Redan idag finns det personer som är trötta på att se film online, och det finns en chans att fler kommer känna på följande sätt även i framtiden.

Tiden får avgöra vad som händer

Oavsett vilket av de ovanstående scenarierna som uppstår är det viktigt att komma ihåg att biografer i alla tider alltid spelat en viktig roll i samhället. De har gett människor möjlighet att uppleva film på ett helt annat sätt och det är en upplevelse som många verkligen gillar.

Det är endast tiden som kommer kunna avgöra hur biografernas framtid kommer att se ut, men vi hoppas såklart att biografer är här för att stanna. Dela gärna med dig av dina tankar på området så att vi kan få igång en diskussion. Om intresset för detta ämne är stort kan vi göra en uppföljning framöver med input från er läsare!